Tasarruf ve Yatırımlar

Tasarruf, gelirin harcanmayan bölümü, yatırım ise tasarrufun, ileride gelir getirecek üretim kapasitelerine harcanması demektir. Bir ülkede tasarruflar yatırımlardan fazla ya da yatırımlara eşitse o ülkede dış borçlanmaya gerek kalmaz. Eğer tasarruflar yatırımlardan düşükse o zaman dışarıdan tasarruf ithali gerekir. Sitemizin uzmanları üyelerine Tasarruf -Yatırım ilişkisini en doğru şekilde nasıl yönetmesi gerektiği konusunda yardımcı olmakta  ve üyelerinin tasarruflarını en doğru yatırımlara yönlendirmesi için gerekli eğitimi ve bilgi birikiminin sağlamasına çalışmaktadır.