Yatırım bankacılığı

Ticari faaliyetlere girişimde bulunmak isteyenler, belli bir kaynağa ihtiyaç duyarlar. Ellerinde yeterli kaynak olmadığında da destek almaları şarttır. Bu destekler içinse genelde ilk durak bankalar olur. Banka çeşitleri arasında olan yatırım bankacılığı, farklı sektörlere hizmet etmek için kurulmuştur. Adından da anlaşılacağı gibi yatırım yapacak kişi ve kuruluşlara fon sağlamak ilk amaçlarıdır.

Yatırım bankalarının ilk fonksiyonları arasında, verdiği hizmetleri ve sürdüğü faaliyetleri dürüst bir şekilde yapması gelir. Dürüstlüklerinin yanında ekonomik anlamda da en iyi değerlendirme ve yürütülmeyi sağlamak zorundadırlar. İşlemlerini bu şekilde sürdürürken sermaye piyasalarına katkı sağlarlar ve müşterilerine güven içinde hizmet verirler. Daha sonra faaliyetlerini doğru bir şekilde gerçekleştirebilmek için aracılık hizmeti görevini de üstlenirler. Aynı şekilde danışmanlık görevleri de mevcuttur. Önemli fonksiyonlarından biri de menkul kıymetlerin çeşitli birimlere ulaşmasını sağlamalırıdır.Kurumların bu tarz fonlara ulaşmasında  Sermaye Piyasası Kurulundan izin ve yetki almış çözüm ortaklarımız  tarafından verilen hizmetle  bu fonlara ulşamlarına yardım olmaya çalışmaktayız.