Şirket Değerlemesi

ŞİRKET DEĞERLEMESİ

Son yıllarda, hem yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yönelik ilgisinin artması, hem de yerel yatırımcılar arasında artan evlilik trendi sonucunda, hissedarlar hisselerinin değerini öğrenmek istemektedir. Ayrıca bazı yasal gereklilikler (özellikle Sermaye Piyasası mevzuatı ve vergi mevzuatı gereği) ve aile içi/ hissedarlar arası hisse devirleri de değerleme ihtiyacı doğurmaktadır. Bu çerçevede aşağıdaki konularda hizmet verilmektedir:

  • Şirket faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ve geleceğe yönelik İş Planlarının hazırlanması
  • Şirket değerinin global piyasalarda kabul edilen yöntemler (Net Aktif Değeri, Net Defter Değeri, İndirgenmiş Nakit Akım ve Çarpan Yöntemleri) ile belirlenmesi
  • Azınlık ve Çoğunluk Hisse farkının ortaya konması
  • Hisse alım-satım işlemleri sonrasında, alıcı tarafa “Satın Alma Fiyatının Dağıtılması” çalışmasının yapılması gibi hizmetleri alanında uzman YMM ve  S.M .Mali Müşavir ekibimiz ile Sermaye Piyasası Kurulundan yetki ve izin almış  çözüm ortaklarımız öncülüğünde  yapılmaktadır.