BİRLEŞME VE DEVRALMA DANIŞMANLIĞI

BİRLEŞME VE DEVRALMA DANIŞMANLIĞI

Hisse devrini gerektiren her türlü alım, satım ve birleşmelerde, alıcı veya satıcı tarafı temsilen finansal danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 Hedefimiz şirketimize yatırım yapmak isteyen paydaşlarımıza,  uzun vadeli yatırım hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olarak potansiyellerine ulaşmalarını ve böylelikle yatırımları için değer yaratmalarını sağlayarak yüksek değer yaratan getiriler elde etmelerini sağlamak  felsefemizin ana yapı taşını oluşturmaktadır.

Şirketimize değer katan paydaşlarımızın ve şirketlerin sadece Türkiye’de değil, uluslararası pazarlarda da rekabet etmelerini hedefleriz. Ortaklarımıza rekabet avantajı yaratmak amacıyla  verimliliklerini artırmalarına ve en uygun sermaye yapılarını oluşturmalarına destek vererek büyümeleri için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz.

Perspektifimiz Değer Yaratma Odaklıdır

Türkiye’de ki bu işe gönül vermiş az sayıda ki Mali yatırım şirketlerinden biriyiz. Şirketlerin kurumsallaşma ve büyüme sürecinin çeşitli safhalarındaki gereksinimleri konusunda deneyim sahibi olduğumuza inanıyoruz. Şirketlerin günlük operasyonlarına doğrudan müdahale etmeden aksiyon alır, şirket için değer yaratacak stratejileri, şirket yönetimi ile beraber belirleriz.

Yapmış olduğumuz yatırımlarla paydaşlarımız için amaçladığımız değer yaratma stratejilerimizi bize ortak olan kişi ve şirketlere yapmış olduğumuz yönlendiriciliğimiz sayesinde, şirketlerin rekabet avantajlarını belirgin olarak yükseltecektir. Bu durum paydaşlarımıza piyasa koşullarına göre beklenenin üzerinde getiriler sunmamıza olanak tanır.

 

ALICI TARAF DANIŞMANLIĞI:

Alıcı taraf danışmanlığında aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

 • Potansiyel satıcıların tespit edilmesi, incelenmesi ve alıcıya sunumunun yapılması
 • Alıcı ve satıcı tarafların buluşturulması
 • Niyet Mektubu hazırlanmasında danışmanlık verilmesi
 • Due Diligence çalışmalarının yürütülmesi
 • Due Diligence çalışmalarının sonuçlarına göre satıcı şirketin değerlemesinin yapılması ve “Fiyat teklifi ”nin yenilenmesi
 • “Hisse Alım-Satım Sözleşmesi ”nin görüşülmesinde aktif rol alınması
 • Sözleşmede “şart” koşulan hukuki, operasyonel, finansal konulardaki ön koşullar kapsamında alıcı-tarafın yerine getirmesi gereken koşullar var ise destek verilmesi .
 • Kapanış işlemi sırasında Şirket değerini etkileyecek düzeltmelerin belirlenmesinde aktif rol alınması gibi hizmetleri ekibimiz ve çözüm ortaklarımız ile sağlamaktayız.

SATICI TARAF DANIŞMANLIĞI:

Satıcı taraf danışmanlığında; azınlık paylar veya yönetim kontrolünü sağlayan payların stratejik ya da finansal ortaklara satışında aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

 • Şirketin satış için operasyonel, finansal, hukuksal, vergisel açıdan hazırlanması
 • Şirketi tanıtan bilgi dokümanlarının hazırlanması
 • Satışı yapılacak şirketin değerlemesinin yapılması
 • Alıcı tarafın hazırladığı Niyet Mektubunun finansal açıdan incelenmesi
 • Şirketin due diligence sürecine hazırlanması (data room oluşturulması, sürecin takibi)
 • Alıcı taraf tarafından yenilenen “Fiyat teklifi”nin incelenmesi ve hukukçular ile birlikte “Hisse Alım-Satım Sözleşmesi”nin görüşülmesi esnasında danışmanlık verilmesi
 • Gerekli olması durumunda, “Hissedarlık Sözleşmesinin” görüşülmesine finansal danışmanlık verilmesi
 • Satıcı tarafın yerine getireceği ön koşulların takibi ve koordinasyonu
 • Kapanış sürecinde satış bedelinin düzeltilmesinde aktif rol alınması gibi hizmetleri ekibimiz ve çözüm ortaklarımız ile sağlamaktayız.