PROJE FİNANSMANI

PROJE FİNANSMANI

Uzun vadeli finansman gerektiren büyük ölçekli projelerin finansmanın sağlanması amacı ile aşağıdaki konularda hizmet verilmektedir:

Şirketlerin sahip oldukları sermayelerin, faaliyet alanlarına ve hedeflerine uygun yapıda ve tutarda belirlenip belirlenmediği, mevcut sermayenin verimli ve karlı finansal araçlarda değerlendirilmesi, firmanın sahip olduğu finansal kaynakların değerlendirilmesi konusunda firma ortak ve yetkililerini yönlendirmek ve bu konuda çalışmalar yapmakyatız.

Finansal kaynak sağlanan firmalara gerektiğinde, BM Capital olarak özellikle mali konularda firmaların yönetim ve denetimini üstlenerek, karlılıklarının devamını sağlamak veya kredi ödemelerini zamanında yapabilmeleri için firmaların faaliyetlerinde doğru politikalar uygulanması konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Yurt içinde ve dışında sermaye kaynakları belirleme çalışmaları yapılarak vade ve maliyet yönünden firma yapıları ve taleplerine uygun kredi kaynakları bulur. Finans ve muhasebe işlemlerine dair hatalardan kaynaklanan eksikliklerin giderilmesi, personel eğitimi ve personel yapısının düzenlenmesi ve doğru raporlamaların gerçekleştirilmesi konularında da danışmanlık hizmeti vermektedir.

  • Yerli ve yabancı finansörlerin belirlenmesi ve temas kurulması
  • Proje detayını da içeren finansal fizibilite çalışmasının hazırlanması
  • Finansörlere fizibilite çalışmasının hazırlanması
  • Projede yer alan diğer teknik danışmanlar ile koordinasyonun sağlanması hizmetleri Sermaye Piyasası Kurulundan yetki almış  çözüm ortaklarımız  tarafından sağlanmaktadır.